Meny
 
Priser på ulike samtaler
Digitale samtaler - 650 kr per time
Samtaler i hjemmet - 800 kr per time
Tilbud kan gis til studenter og familier som trenger samtaleterapi, men ikke har midler til en slik utgift flere ganger i måneden.